DUKTİL BORULAR
   Özellikleri
  • Santrifüj döküm tekniği ile üretilmiş küresel grafit yapılı dökme demir borulardır. İçi killi çimento, dışı çinko üzeri bitüm kaplıdır.
  • Toprak altı temiz su hatlarında, evsel veya endüstriyel pis su hatlarında, yangın tesisatlarında tercih edilirler.
  • Bu borular normal dökme demir borulara göre, yüksek mukavemet ve esneklik değerleri ile öne çıkarlar. Bu nedenle de 64 bar'' a kadar basınçlı sıvı ve 1 bar'' a kadar basınçlı gaz taşınmasına uygundur.
  • Yüksek aşınma dayanımına sahiptirler.
  • Sıcağa dayanıklıdır. Yanmaz.
  • İyi bir ses yalıtımı sağlarlar.
  • Hijyeniktir.
  • Her hangi bir gaz diffüzyonuna izin vermezler. Toprak altına monte edilen temiz su hatlarında en büyük problem topraktaki metan gazının borudan geçerek suya işlemesidir. Duktil borularda böyle bir risk yoktur.
  • Tüm atık sulara uygun modelleri mevcuttur. Asidik ve yüksek kireç içeren sulara, yüksek sülfat içeren sulara ve biyojen sülfürik asit içeren suları taşıyabilir.